Oslavili jsme Vánoce 2013

Napsal Mnich . Zařazeno v rubrice Akce

Předvánoční atmosféru předznamenala celostředisková mikulášská schůzka, která se skládala ze série úkolů (překážková dráha,lanová lávka, průchod svítící pavučinou..), které vedly k nalezení samotného Mikuláše. Čert si nikoho neodnesl a Mikuláš naopak každému za snahu něco přinesl.
Tradiční vánoční schůzkou pak každý oddíl oslavil vánoce a konec roku ve své nazdobené klubovně, s kupou dárečků, cukroví a nocí ve spacáku.
Nový „vodácký“ rok jsme oslavili už 4.ledna účastí na tradičním novoročním sjezdu řeky Olše.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásný rok 2014 a děkujeme městu Český Těšín za dlouhodobou podporu.

Rekonstrukce kotle

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V měsíci prosinci 2012 probíhala realizace přestavby kotle na naší skautské základně u Těšínské přehrady. Předchozí topní systém byl neefektivní a zároveň v minulé topné sezoně poškozen. V současnosti byl kotel přestavěn na jiný druh paliva (ekohrášek, peletky), zautomatizován a přizpůsoben podmínkám využívání základny.
Po testovacím provozu v prosinci 2012 můžeme říct, že nový kotel funguje velmi dobře, je tedy možné vykonávat činnost v klubovnách i v zimních měsících.
Děkujeme Městu Český Těšín za podporu v realizaci tohoto projektu.

Projekt prevence kriminality 2013

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – svaz skautů a skautek ČR funguje 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevenci kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti cca 140 aktivních členů, každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.