Vodní turistika pro děti a mládež 2022

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Popis realizace a efekty realizovaného projektu: 

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámci pravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2022 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

Jarní část byla zaměřena především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka, Paddle Board) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Otavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Sušice – Horažďovice, výcviku na peřejích v Horažďovicích a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550, gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné. Do vodáckého programu jsme úspěšně zařadili i dva paddleboardy, na kterých se dá například výborně trénovat rovnováha na lodi.

 Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. 

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2 2022

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Popis realizace a efekty realizovaného projektu:

Tento projekt mířil převážně na drobné opravy a úpravy prostor, ve kterých probíhá naše činnost (klubovny, sál, hřiště, louka) a optimalizaci topného systemu v budově střediska. Opravy probíhaly převážně svépomocí formou dobrovolných brigád členů střediska. Cílem bylo zabezpečit chod skautského střediska, kde se scházejí mladí lidé a poskytnout jim tak ideální prostředí pro skautskou činnost. Činnost naší organizace je založena na propracovaném výchovném systému vycházejícím z klíčových kompetencí, podobně jako rámcové vzdělávací programy ve školství. Při výchově se uplatňuje například zážitková pedagogika, pobyt v přírodě, dobrovolná pomoc, sportovní činnost, prvky výtvarné a dramatické výchovy.

Opravy a úpravy na středisku probíhají průběžně, nicméně v rámci sedmi svolaných dobrovolných brigád jsme pracovali na rekonstrukci klubovny, loděnice a úložných prostor.  Pomocí tohoto projektu jsme provedli další optimalizaci topného systému budovy s cílem zkvalitnit pobyt dětí na středisku v zimních měsících. Topení na středisku si také zajišťujeme svépomocí, včetně skládání uhlí do sklepa (cca 4x ročně). 

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje více než 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se obecně týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

            •           hrát fér

            •           spolupracovat s ostatními

            •           být ohleduplný k okolnímu prostředí

            •           mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti 150 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží. 

Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2022

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Popis realizace a efekty realizovaného projektu:

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje přes 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

            •           hrát fér

            •           spolupracovat s ostatními

            •           být ohleduplný k okolnímu prostředí

            •           mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti 150 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2021 2

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Tento projekt mířil převážně na drobné opravy a úpravy prostor, ve kterých probíhá naše činnost (klubovny, sál, hřiště, louka) a optimalizaci topného systemu v budově střediska. Opravy probíhaly převážně svépomocí formou dobrovolných brigád členů střediska. Cílem bylo zabezpečit chod skautského střediska, kde se scházejí mladí lidé a poskytnout jim tak ideální prostředí pro skautskou činnost. Činnost naší organizace je založena na propracovaném výchovném systému vycházejícím z klíčových kompetencí, podobně jako rámcové vzdělávací programy ve školství. Při výchově se uplatňuje například zážitková pedagogika, pobyt v přírodě, dobrovolná pomoc, sportovní činnost, prvky výtvarné a dramatické výchovy.

Opravy a úpravy na středisku probíhají průběžně, nicméně v rámci cca osmi svolaných dobrovolných brigád jsme pracovali na rekonstrukci klubovny, loděnice a úložných prostor.  Pomocí tohoto projektu jsme provedli další optimalizaci topného systému budovy s cílem zkvalitnit pobyt dětí na středisku v zimních měsících. Topení na středisku si také zajišťujeme svépomocí, včetně skládání uhlí do sklepa (cca 4x ročně). 

Ani další rok poznamenaný pandemií Covid-19 nezabránila naší činnosti. Dospělí činovníci se aktivně podílejí na dobrovolné pomoci jako například nákupy a pomoc seniorům. V časech kdy jsme nebyli schopni se fyzicky potkávat, improvizovali jsme online schůzkami, nebo zaměřili síly na úpravu a opravu kluboven a budovy střediska. 

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje více než 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se obecně týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti 107 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží. 

Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2021 1

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje přes 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti 107 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Ani doba zasažená pandemii Covid-19 nezabránila naší činnosti. Dospělí činovníci se aktivně podílejí na dobrovolné pomoci ať to było šití roušek, či například nákupy a pomoc seniorům. V časech kdy jsme nebyli schopni se fyzicky potkávat, improvizovali jsme online schůzkami, nebo zaměřili síly na úpravu a opravu kluboven a budovy střediska. 

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.