Vodní turistika pro děti a mládež 2016

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Akce, Sponzoři

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován formou čtyř víkendů během června a července roku 2016 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

První tři víkendy byly zaměřeny především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Čtvrtý víkend se uskutečnil na řece Sázavě v rámci letního skautského vodáckého tábora. Byl realizován formou dvoudenního splavení úseku Stvořidla – Horka a výcviku na peřejích Stvořidla. Tento víkend byl zaměřen na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

Víkendový vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi. Součástí dvoudenní plavby byla také návštěva záchytné stanice Pavlov a hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Oslavili jsme Vánoce 2013

Napsal Mnich . Zařazeno v rubrice Akce

Předvánoční atmosféru předznamenala celostředisková mikulášská schůzka, která se skládala ze série úkolů (překážková dráha,lanová lávka, průchod svítící pavučinou..), které vedly k nalezení samotného Mikuláše. Čert si nikoho neodnesl a Mikuláš naopak každému za snahu něco přinesl.
Tradiční vánoční schůzkou pak každý oddíl oslavil vánoce a konec roku ve své nazdobené klubovně, s kupou dárečků, cukroví a nocí ve spacáku.
Nový „vodácký“ rok jsme oslavili už 4.ledna účastí na tradičním novoročním sjezdu řeky Olše.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásný rok 2014 a děkujeme městu Český Těšín za dlouhodobou podporu.

Rekonstrukce kotle

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V měsíci prosinci 2012 probíhala realizace přestavby kotle na naší skautské základně u Těšínské přehrady. Předchozí topní systém byl neefektivní a zároveň v minulé topné sezoně poškozen. V současnosti byl kotel přestavěn na jiný druh paliva (ekohrášek, peletky), zautomatizován a přizpůsoben podmínkám využívání základny.
Po testovacím provozu v prosinci 2012 můžeme říct, že nový kotel funguje velmi dobře, je tedy možné vykonávat činnost v klubovnách i v zimních měsících.
Děkujeme Městu Český Těšín za podporu v realizaci tohoto projektu.

Projekt prevence kriminality 2013

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – svaz skautů a skautek ČR funguje 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevenci kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti cca 140 aktivních členů, každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.