Projekt lukostřelba

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Cílem projektu bylo ve větší míře zařadit lukostřelbu do sportovních aktivit členů skautského střediska Zlatá Orlice. Lukostřelba je ideální doplněk aktivit, které provozujeme v rámci skautských oddílů jak u naší základny v Českém Těšíně, tak na častých víkendových akcích nebo letních táborech.

Projekt byl realizován formou 3 víkendů v prostorách skautské základny v Českém Těšíně a na skautském táboře Sázava 2017. První víkend byl zaměřen především na teoretickou přípravu účastníku, seznámení se se základním lukostřeleckým vybavením a lukostřeleckými disciplínami za účasti sportovních lukostřelců.  Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky při lukostřelbě a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejím provozování.

2009 0824Foto0043
2009 0824Foto0045
20140517 095938
DSaC 0024
IMG 3341

Vzhledem k oblíbenosti  mezi členy se lukostřelba stala vyhledávaným doplňkem celoročních skautských schůzek, jedorázových akcí a skautského tábora.

Drobné opravy základny (PK2)

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Tento projekt mířil převážně na drobné opravy prostor, ve kterých probíhá naše činnost (klubovny, sál, hřiště, louka). Opravy probíhaly převážně svépomocí formou dobrovolných brigád členů střediska.  Cílem bylo zabezpečit chod skautského střediska, kde se scházejí mladí lidé a poskytnout jim tak ideální prostředí pro skautskou činnost. Činnost naší organizace je založena na propracovaném výchovném systému vycházejícím z klíčových kompetencí, podobně jako rámcové vzdělávací programy ve školství. Při výchově se uplatňuje například zážitková pedagogika, pobyt v přírodě, dobrovolná pomoc, sportovní činnost, prvky výtvarné a dramatické výchovy.

Projekt prevence kriminality 2017

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
• hrát fér
• spolupracovat s ostatními
• být ohleduplný k okolnímu prostředí
• mít vztah k přírodě

Projekt prevence kriminality 2016

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – svaz skautů a skautek ČR funguje 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevenci kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.
V Českém Těšíně máme v současnosti cca 158 aktivních členů, každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

 

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Vodní turistika pro děti a mládež 2016

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Akce, Sponzoři

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován formou čtyř víkendů během června a července roku 2016 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

První tři víkendy byly zaměřeny především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Čtvrtý víkend se uskutečnil na řece Sázavě v rámci letního skautského vodáckého tábora. Byl realizován formou dvoudenního splavení úseku Stvořidla – Horka a výcviku na peřejích Stvořidla. Tento víkend byl zaměřen na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

Víkendový vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi. Součástí dvoudenní plavby byla také návštěva záchytné stanice Pavlov a hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.