Vodní turistika pro děti a mládež 2022

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Popis realizace a efekty realizovaného projektu: 

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámci pravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2022 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

Jarní část byla zaměřena především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka, Paddle Board) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Otavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Sušice – Horažďovice, výcviku na peřejích v Horažďovicích a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550, gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné. Do vodáckého programu jsme úspěšně zařadili i dva paddleboardy, na kterých se dá například výborně trénovat rovnováha na lodi.

 Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. 

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Trackback from your site.