Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2 2022

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Popis realizace a efekty realizovaného projektu:

Tento projekt mířil převážně na drobné opravy a úpravy prostor, ve kterých probíhá naše činnost (klubovny, sál, hřiště, louka) a optimalizaci topného systemu v budově střediska. Opravy probíhaly převážně svépomocí formou dobrovolných brigád členů střediska. Cílem bylo zabezpečit chod skautského střediska, kde se scházejí mladí lidé a poskytnout jim tak ideální prostředí pro skautskou činnost. Činnost naší organizace je založena na propracovaném výchovném systému vycházejícím z klíčových kompetencí, podobně jako rámcové vzdělávací programy ve školství. Při výchově se uplatňuje například zážitková pedagogika, pobyt v přírodě, dobrovolná pomoc, sportovní činnost, prvky výtvarné a dramatické výchovy.

Opravy a úpravy na středisku probíhají průběžně, nicméně v rámci sedmi svolaných dobrovolných brigád jsme pracovali na rekonstrukci klubovny, loděnice a úložných prostor.  Pomocí tohoto projektu jsme provedli další optimalizaci topného systému budovy s cílem zkvalitnit pobyt dětí na středisku v zimních měsících. Topení na středisku si také zajišťujeme svépomocí, včetně skládání uhlí do sklepa (cca 4x ročně). 

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje více než 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevence kriminality se obecně týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

            •           hrát fér

            •           spolupracovat s ostatními

            •           být ohleduplný k okolnímu prostředí

            •           mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti 150 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží. 

Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Trackback from your site.