Vodní turistika pro děti a mládež 2016

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Akce, Sponzoři

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován formou čtyř víkendů během června a července roku 2016 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

První tři víkendy byly zaměřeny především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Čtvrtý víkend se uskutečnil na řece Sázavě v rámci letního skautského vodáckého tábora. Byl realizován formou dvoudenního splavení úseku Stvořidla – Horka a výcviku na peřejích Stvořidla. Tento víkend byl zaměřen na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

Víkendový vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi. Součástí dvoudenní plavby byla také návštěva záchytné stanice Pavlov a hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Oslavili jsme Vánoce 2013

Napsal Mnich . Zařazeno v rubrice Akce

Předvánoční atmosféru předznamenala celostředisková mikulášská schůzka, která se skládala ze série úkolů (překážková dráha,lanová lávka, průchod svítící pavučinou..), které vedly k nalezení samotného Mikuláše. Čert si nikoho neodnesl a Mikuláš naopak každému za snahu něco přinesl.
Tradiční vánoční schůzkou pak každý oddíl oslavil vánoce a konec roku ve své nazdobené klubovně, s kupou dárečků, cukroví a nocí ve spacáku.
Nový „vodácký“ rok jsme oslavili už 4.ledna účastí na tradičním novoročním sjezdu řeky Olše.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásný rok 2014 a děkujeme městu Český Těšín za dlouhodobou podporu.

Kurz vodní turistiky

Napsal Lenka . Zařazeno v rubrice Akce

Na skautské základně se konal o víkendu kurz vodní turistiky. Celkem se zúčastnilo dvanáct „věděníchtivých“ lidí, kteří byli seznámeni se základním vodáckým vybavením a se základy první pomoci a vodní záchrany.

Následoval praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice) a vodní záchrany (hod házecím pytlíkem, sebezáchrana). Důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování.

Praktická část proběhla v rámci vodáckého tábora na řece Otavě v termínu 19.7.-2.8.2009. Zde si účastníci osvojili plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice). Velká pozornost byla věnována tématu rozpoznání a eliminace nebezpečí na tekoucí vodě. Prakticky bylo mimo jiné vyzkoušeno použití vodácké kilometráže, manipulace s vodáckým vybavením, sebezáchrana, překonávání vodních jezů a jiné. Účastníci si osvojili základní bezpečnostní pravidla vodní turistiky. Vodní aktivity byly doplněny bohatým „pozemním“ programem.

Tento kurz byl podpořen dotací města Český Těšín.

Wolfram 2009

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Akce, Základna

4.– 6. září 2009

Je-li Ti 15 a víc a méně než 30 let, pak Tě zveme na 3. ročník military hry WOLFRAM, která volně připomíná hrdinný protifašistický odboj v našem kraji.

Jsi ochotná, ochotný:

  • složit „přísahu“
  • projít vojenským výcvikem
  • přijmout disciplínu
  • přežít noční výsadek
  • sáhnout si do zásob fyzické
  • a psychické rezervy
  • čerpat prožitky

Bližší info obdržíš po přihlášení se. Cena akce je kalkulována na 400 Kč. S přihláškou nutno zaslat nevratnou zálohu 200 Kč na účet ORJ Karviná
U mladších 18-ti let souhlas rodičů !
Přihlas se do 30. června 2009 na níže uvedených adresách:
br. Eduard Jarnot – Lišák (mobil: 604 626 258; lis2@volny.cz) nebo br. Marek Matýsek –Mara (mobil: 604 170 561; mamara@centrum.cz)

Po námi přijaté přihlášce obdržíš povolávací rozkaz!