Vodní turistika pro děti a mládež 2016

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Akce, Sponzoři

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován formou čtyř víkendů během června a července roku 2016 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

První tři víkendy byly zaměřeny především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Čtvrtý víkend se uskutečnil na řece Sázavě v rámci letního skautského vodáckého tábora. Byl realizován formou dvoudenního splavení úseku Stvořidla – Horka a výcviku na peřejích Stvořidla. Tento víkend byl zaměřen na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

Víkendový vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi. Součástí dvoudenní plavby byla také návštěva záchytné stanice Pavlov a hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Trackback from your site.