Vodní turistika pro děti a mládež 2018

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámcipravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2018 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

Jarní část byla zaměřapředevším na teoretickou přípravu účastníků, seznámení sezákladním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Obrázek2
Obrázek1
Obrázek3
Obrázek4
Obrázek5
Obrázek6

Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Sázavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Stvořidla – Horka nad Sázavou, výcviku na peřejích Stvořidla (díky vodnímu stavu jen v omezeném režimu) a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

 Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. Součástí programu byla také návštěva hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Trackback from your site.