Rekonstrukce kotle

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V měsíci prosinci 2012 probíhala realizace přestavby kotle na naší skautské základně u Těšínské přehrady. Předchozí topní systém byl neefektivní a zároveň v minulé topné sezoně poškozen. V současnosti byl kotel přestavěn na jiný druh paliva (ekohrášek, peletky), zautomatizován a přizpůsoben podmínkám využívání základny.
Po testovacím provozu v prosinci 2012 můžeme říct, že nový kotel funguje velmi dobře, je tedy možné vykonávat činnost v klubovnách i v zimních měsících.
Děkujeme Městu Český Těšín za podporu v realizaci tohoto projektu.

Projekt prevence kriminality 2013

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – svaz skautů a skautek ČR funguje 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989.

Náš projekt v oblasti prevenci kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

V Českém Těšíně máme v současnosti cca 140 aktivních členů, každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Vodní turistika pro děti a mládež

Napsal admin . Zařazeno v rubrice Nezařazené


V roce 2011 jsme za pomoci města Český Těšín realizovali projekt Vodní turistika pro děti a mládež. Projekt byl spolufinancován z dotací sportovních aktivit města Český Těšín, kterému tímto děkujeme. Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. První část byla zaměřena především na teoretickou přípravu účastníku, seznámení se
se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení
bezpečnostních pravidel při jejich provozování.
Druhá část se uskutečnila na řece Otavě v rámci letního skautského vodáckého tábora. Tato část byla zaměřena na pokročilé vodácké dovednosti (např.eskymácký obrat na kajaku), plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice), vodní záchranu, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

Ohlédnutí za táborem OTAVA 2011

Napsal Mnich . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Ahoj, ahoj, ahoj,

už je to delší doba co jsme se vrátili z táborů a pevně věřím, že se všechny obešly bez zranění a jen s úsměvy všech zúčastněných. A jak vypadal náš tábor? Tábor Kompasu a Kosatek ?

Počasí : Skvělé – nemuseli jsme ani jednou měnit plány, takže páráda…

Posádka : Skvělá – Od kapitánů, přes lodivody, kormidelníky, až po plavčíky   …. děkuji vám 🙂

Plavby : Spluli jsme Otavu od Sušice po Strakonice (víc nám stav vody neumožnil)

Jídlo : Jirko, Lenko, Jarko, Peťko, Terko děkujeme za skvělý dlabanec 🙂

Kde se nám líbilo : Hrad Rabí, aquapark Horažďovice, Prácheň, …

Hry : Boj o poklad piráta Olonéze, Boj o zlaté pádlo, a všechny ostatní … 🙂

Jiné : Noční hlídky, skautský slib, vodácký křest nováčků, služby v kuchyni, práce, práce, práce, zábava, zábava, zábava, nakládání lodí, vykládání lodí, odpolední klid … 🙂

Foto: www.picasaweb.google.cz/ondrej.bosak

Sečteno a podtrženo, letošní tábor se dle mého názoru opravdu povedl… kdo nebyl – neuvěří 🙂

Mnich