Vodní turistika pro děti a mládež 2021

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámci pravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2021 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

Jarní část byla zaměřena především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka, Paddle Board) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Sázavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Stvořidla – Záhájí, výcviku na peřejích na Stvořidlech a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550, gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné. Do vodáckého programu jsme úspěšně zařadili i dva paddleboardy, na kterých se dá například výborně trénovat rovnováha na lodi.

 Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. 

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Vodní turistika pro děti a mládež 2020

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámci pravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2020 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.
Jarní část byla zaměřa především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.
Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Otavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Sušice – Horažďovice, výcviku na peřejích v Horažďovicích a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550 a gumový člun Baraka), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.
Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2020 2

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje přes 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989. Náš projekt v oblasti prevence kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
• hrát fér
• spolupracovat s ostatními
• být ohleduplný k okolnímu prostředí
• mít vztah k přírodě
Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. V Českém Těšíně máme v současnosti 114 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Ani doba zasažená pandemii Covid-19 nezabránila naší činnosti. Dospělí činovníci se aktivně podílejí na dobrovolné pomoci ať to było šití roušek, či například nákupy a pomoc seniorům. V časech kdy jsme nebyli schopni se fyzicky potkávat, improvizovali jsme online schůzkami, nebo zaměřili síly na úpravu a opravu kluboven a budovy střediska.
Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Prevence soc. – patologických jevů skautskou výchovou 2020 1

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

V České republice již Junák – český skaut, z.s. funguje přes 100 let, v Českém Těšíně byla činnost Junáka obnovena po pádu komunismu těsně po revoluci v roce 1989. Náš projekt v oblasti prevence kriminality se týká snižování sociálně patologických jevů skautskou výchovou. Jsme primárně výchovná organizace, která nabízí výchovný program pro všechny věkové kategorie. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
• hrát fér
• spolupracovat s ostatními
• být ohleduplný k okolnímu prostředí
• mít vztah k přírodě
Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. V Českém Těšíně máme v současnosti 114 aktivních členů (zapojených v rámci realizovaného projektu), každý týden probíhají schůzky, cca jednou za měsíc pořádáme akci i o víkendu a v létě probíhají skautské tábory. Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci pracující bez nároku na odměnu a musí projít systémem vzdělávání a zkoušek pro práci s mládeží.

Ani doba zasažená pandemii Covid-19 nezabránila naší činnosti. Dospělí činovníci se aktivně podílejí na dobrovolné pomoci ať to było šití roušek, či například nákupy a pomoc seniorům. V časech kdy jsme nebyli schopni se fyzicky potkávat, improvizovali jsme online schůzkami, nebo zaměřili síly na úpravu a opravu kluboven a budovy střediska.
Peníze získané projektem používáme hlavně na provoz skautské základny u Těšínské přehrady. Bez zázemí této základny by jsme nebyli schopni pokračovat v naší práci. Za veškerou pomoc Města Český Těšín, kterou nám poskytuje i skrze tento projekt, děkujeme.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.

Vodní turistika pro děti a mládež 2019

Napsal Jaroslav Šlehofer . Zařazeno v rubrice Nezařazené

Cílem projektu bylo teoreticky a prakticky seznámit děti a mládež se základy vodní turistiky. Projekt byl realizován v rámci pravidelných schůzek 1. a 2. oddílu vodních skautů v jarních a letních měsících roku 2019 v prostorách skautské základny v Českém Těšíně, na přilehlé těšínské přehradě, na řece Olši a na řece Sázavě.

Jarní část byla zaměřa především na teoretickou přípravu účastníků, seznámení se základním vodáckým vybavením, na praktický nácvik základních vodáckých dovedností na stojaté vodě (kánoe, kajak, pramice, nafukovací člun Baraka, paddle board) a na základy první pomoci a vodní záchrany. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení účastníků s riziky vodních sportů a na osvojení bezpečnostních pravidel při jejich provozování. Veškerá výuka a vodácké aktivity probíhaly pod vedením zkušených a akreditovaných instruktorů vodní turistiky. Vodácký program byl vždy doplněn o mimovodácké aktivity jako lukostřelbu, Ringo, lanové aktivity.

Hlavní část praktického výcviku se konal v rámci letního skautského vodáckého tábora na řece Sázavě. Byl realizován formou jednodenních plaveb v úseku Stvořidla – Horka nad Sázavou, výcviku na peřejích Stvořidla (díky vodnímu stavu jen v omezeném režimu) a vodními hrátkami u tábořiště. Zaměřovali jsme se na plavbu na tekoucí vodě (kánoe, kajak, pramice P550, gumový člun Baraka, paddle board), vodní záchranu, „čtení vody“, rizika a bezpečnost na tekoucí vodě a jiné.

 Vodácký program byl doplněn praktickou zkušeností se základními tábornickými dovednostmi a spoustou sportovních aktivit. Součástí programu byla také návštěva hradu Český Šternberk.

Všichni účastníci si osvojili základy vodní turistiky, seznámili se s riziky a bezpečností při provozování vodních sportů, seznámili se základy první pomoci a vodní záchrany. Všichni si prakticky osvojili plavbu na stojaté i tekoucí vodě.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu města Český Těšín.